Privacyverklaring RaakBewust

PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

RaakBewust, gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RaakBewust en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt.

Privacyverklaring RaakBewust

Persoonsgegevens die worden verwerkt
RaakBewust verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
RaakBewust maakt een cliëntendossier aan waarin gegevens verwerkt worden voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom RaakBewust uw gegevens nodig heeft
RaakBewust heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:

– Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u per   e-mail te kunnen benaderen indien nodig en gewenst
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Voor de behandeling
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang RaakBewust gegevens bewaart
RaakBewust zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn cliëntenadministratie, inclusief facturen met adresgegevens zeven jaar te bewaren.

Delen met anderen
RaakBewust deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RaakBewust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annette@raakbewust.nl. RaakBewust zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
RaakBewust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annette@raakbewust.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met RaakBewust kunt u ons als volgt bereiken:

Annette Rijsemus
Julianalaan 14
6717 JK Ede
Telefoon: 06-26946615
Email: annette@raakbewust.nl
KvK nummer: 69821933
NIBIG nr 529218

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 door Annette Rijsemus.